JAMADORI

Poutač

Jamadori jsou bonaje z rostlin nalezených v přírodě. Vzhledem k poloze Sněžného lze hovořit o určité specifičnosti jamadori. Sněžné leží zhruba v 700 m.n.m. v oblasti CHKO Žďárské vrchy. Je proto potřebné upozornit na fakt, že při sběru  jamadori bychom měli především ctít přírodu a neudělat víc škody jak užitku. Přesto, při zachování ekologických zřetelů, se dají najít velmi vhodné typy nalezenců jamadori.

V první řadě bych zmínil buk lesní (Fagus silvatica), smrk ztepilý  (Picea abies), borovice lesní (Pinus silvestris). Dále bych zmínil velmi rozšířenou  břízu bělokorou (Betula pendula), olši lepkavou (Alnus glutinosa), trnku obecnou (Prunus spinosa) a lísku obecnou (Corylusavellana). V neposlední řadě zajisté zpozorujete jeřáb (Sorbus), hloh (Crateagus), modřín (Larix), vrbu (Salix), jasan (Fraxinus), javor (Acer) a mnoho dalších jehličnanů, listnáčů či keřů.

Kde hledat? Matka příroda nám poskytuje možnosti najít vhodný rostlinný materiál např. v remízkách, na okrajích lesů a luk, kde mimo např. zemědělských strojů především lesní zvěř spolehlivě okusuje (zaštipuje). Především  po zimním období je tento „řez“ markantní a výrazný! Tím je dodán jednotlivým rostlinám zcela specifický tvar. Proto s nadšením nad téměř dokonale zpracovaným jamadori poděkujeme srncům, jelenům a další zvěři za jejich práci!

  Dalším zdrojem jsou semenáčky přímo pod matečným stromem.Určitě neodejdete s nepořízenou, pokud se spokojíte s mladým náletovým materiálem, který naleznete téměř všude! 

Vzácně se pak setkáte s materiálem, který čeká na lesní prořez nebo kácení lesa z důvodu např. stavby silnice, cesty , sjezdovky apod. Připomínám, že samozřejmostí je jednání s majitelem pozemku a příslušným lesníkem. Závěrem mi dovolte popřát Vám příjemný zážitek a „bystré oko“.
 

 

Dotazy a připomínky: bonsaje@seznam.cz