Japonská zahrada ve Sněžném

Japonskou zahradu jsem začal budovat v r. 1996. Na louku o rozměrech 7Ox15 m jsem postupně navezl asi 1OO nákladních aut hlíny, výkopové zeminy a kamenů. Celá zahrada je koncipovaná v duchu budhistických a šintoistických tradic.To se projevuje v postupném budování základních i doplňkových prvků, typických pro asijské zahrady.
Myšlenka plánu zahrady je v krátkosti následující: Suchá část představuje horskou scenerii s pramenem řeky a horským jezerem. Mokrá část je v protikladu k části suché. Protékající voda dodá zahradě nový rozměr. Vše je doplňováno velkým množstvím kamenů, mezi nimiž jsou až několikatunové balvany.(Svratecká rula). Zajímavé je i ohraničení pozemku, které tvoří kamenné zdi postavené jako japonský drak-samec (Pratonda) v suché části a japonská dračice-samice (Klotilda) v části mokré. Postupně jsou vysazovány různé rostliny (alpinky, jehličnany, listnáče, keře apod.), takže celá zahrada bude sloužit i jako miniarboretum. To bude využíváno jako základ pro množící materiál.
Dovolte mi, abych pozval všechny zájemce k pokoukání, zamyšlení a meditaci v mezích zákona…

     Autor zahrady

 

 

Dotazy a připomínky: bonsaje@seznam.cz